RODO

Jakie dane zbieramy i jak ich używamy?

Administratorem danych osobowych jest Herbert Grochla prowadzący działalność jako HG p.w. Herbert Grochla, ul. Rynek 20, 44-180 Toszek, REGON 270537239, NIP 6310203775.

Pragniemy Cię  poinformować, jakie dane zbieramy i dlaczego oraz jak ich używamy.

Trzy główne rodzaje danych, które gromadzimy i przetwarzamy to dane niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś, której dane dotyczą lub do podjęcia działań́ na  Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Twoje dane są zbierane przez Herberta Grochli prowadzącego działalność jako HG p.w. Herbert Grochla na podstawie art. 6 ust.1 litera b z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dostęp do Twoich danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy Herberta Grochli prowadzącego działalność jako HG p.w. Herbert GrochlaPodanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.

Masz prawo do żądania od Herberta Grochli prowadzącego działalność jako HG p.w. Herbert Grochla dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych.

Zawsze w razie wątpliwości odnośnie swoich danych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Panem Michałem Grochla mgrochla@hg.com.pl (32) 233 50 23.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

Twoje dane będą przetwarzane w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu tak długo jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa oraz tak długo jak jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.