Fundusze europejskie

Inteligentny rozwój

Dotacja na kapitał obrotowy dla HG P.W. Herbert Grochla, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Cel: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

PROGRAM OPERACYJNY: Inteligentny Rozwój
OŚ PRIORYTETOWA 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Dofinansowanie projektu z UE: 299912.22 zł
Termin realizacji: 01.07-30.09.2020