Oferta

Nadzory

Indywidualne dopasowanie zakresu usług pod względem potrzeb klienta – pełnienie funkcji kierownika budowy, sprawowanie nadzoru inwestorskiego, kontrola i przeglądy techniczne budynków, sporządzanie certyfikatów energetycznych.

Nasza kompleksowa oferta zawiera takie usługi jak:

Pełnienie funkcji kierownika budowy

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego

Kontrola i przeglądy techniczne budynków

Sporządzanie certyfikatów energetycznych

Oferowane przez nasz usługi skierowane są zarówno dla klientów indywidualnych jak i firmowych.