OBIEKTY PRZEMYSŁOWE

Fabryka Papieru Palm

Fabryka Papieru Palm w King’s Lynn (Anglia)