OBIEKTY PRZEMYSŁOWE

Hala magazynowo-produkcyjna dla firmy Groz-Bekert KG

Albstadt (Niemcy)